Quy Định Chung

- Tinh Quán Truyện website đọc truyện trực tuyến với tên miền tinhquan.com

- Tinh Quán Truyện cung cấp các dịch vụ, chức năng trên website tinhquan.com cho người dùng bao gồm: Quản trị viên, Biên tập viên, Tác giả, Dịch giả, Thành viên và Khách.

- Tinh Quán Truyện không phải bên sáng tác nội dung truyện.

Trở về đầu trang