Bộ lọc

Xuyên nhanh : Làm Nhân Vật Quần Chúng Cũng Thật Là Mệt Ah~ 123
Xuyên nhanh : Làm Nhân Vật Quần Chúng Cũng Thật Là Mệt Ah~

 Đây là một bộ tiểu thuyết đam xuyên nhanh ngọt ngào.  Tác giả : Chim Ín Dưới Bỉn  Thể loại : Xuyên nhanh , Hệ thống , Đam mỹ , HE , 1vs1.  Chú ý : Công đều là một người , sẽ có thế giới là 1vs2 nhưng đó là phân thân của công . Truyện không đại diện cho tam quan của tác giả . Có lẽ một số thế giới sẽ kết BE . Một số tình tiết có điểm gần giống truyện khác .              Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có nhiều tình tiết phi logic , văn phong rời rạc , đặt tên nhân vật hơi ấy ấy , dùng từ ngữ hơi Trung Quốc nhưng tôi sẽ dần cải thiện để người đọc có cảm nhận tốt nhất .

Trở về đầu trang